POZWOLENIE WODNOPRAWNE

5 stycznia, 2024


Pozwolenie wodnoprawne to dokument wydawany przez organ administracji wodnej, upoważniający do korzystania z zasobów wodnych. Jest to dokument regulujący działania związane z gospodarką wodną, takie jak pobór wody, odprowadzanie ścieków, budowa urządzeń wodnych czy melioracyjnych.

Aby otrzymać pozwolenie wodnoprawne, konieczne jest złożenie wniosku wraz z operatem wodnoprawnym zawierającym informacje na temat planowanych działań oraz ich wpływu na środowisko wodne, zgodnie z Prawem Wodnym.

Organ wydający pozwolenie bierze pod uwagę różnorodne aspekty, takie jak zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona środowiska wodnego oraz potrzeby innych użytkowników wody.

Pozwolenie wodnoprawne jest istotnym dokumentem, który zapewnia kontrolę nad wykorzystaniem zasobów wodnych, chroni środowisko wodne i reguluje działania związane z wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Jego brak lub nielegalne działania mogą skutkować sankcjami prawno-administracyjnymi.

Twoja inwestycja,
NASZA REALIZACJA
Rozpocznijmy współpracę.
Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o współpracy
Budownictwo hydrotechniczne, przemysłowe, mieszkaniowe, infrastrukturalne, podwodne.
Firma
ul. Energetyków 9/113
70-656 Szczecin