Projektowanie

Projektowanie

Projektowanie w budownictwie to kompleksowy proces tworzenia planów i specyfikacji dotyczących budowy, modernizacji lub rozwoju struktur budowlanych. To obszerny obszar obejmujący wiele etapów, w tym:

 1. Analiza i Koncepcja: Na początku projektowania określa się potrzeby klienta, analizuje warunki terenowe, lokalne przepisy budowlane oraz wyznacza cele projektu. Tworzy się koncepcję, która uwzględnia funkcjonalność, estetykę, zrównoważone rozwiązania oraz wymagania techniczne.
 2. Projektowanie wstępne: Architekci i inżynierowie przygotowują wstępne szkice, plany i modele, aby zobrazować koncepcję. To etap eksploracji różnych rozwiązań, uwzględniając preferencje klienta, parametry techniczne oraz budżetu.
 3. Projektowanie szczegółowe: Po zaakceptowaniu koncepcji przystępuje się do szczegółowego projektowania. Tworzone są precyzyjne rysunki techniczne, plany konstrukcyjne, instalacyjne, oraz dokumentacja, która będzie podstawą do realizacji budowy.
 4. Dobór Materiałów i Technologii: Projektowanie obejmuje również dobór odpowiednich materiałów budowlanych i technologii, które spełniają kryteria funkcjonalne, estetyczne, budżetowe i ekologiczne.
 5. Zatwierdzenie i Pozwolenia: Gotowy projekt musi być zatwierdzony przez odpowiednie organy oraz uzyskać wymagane pozwolenia zgodnie z przepisami.
 6. Nadzór i Realizacja: Podczas budowy inżynierowie i architekci zapewniają nadzór autorski nad procesem, upewniając się, że prace wykonują się zgodnie z projektami oraz spełniają wymogi jakościowe i bezpieczeństwa.

Projektowanie

Projektowanie w budownictwie wymaga współpracy wielu specjalistów, od architektów, inżynierów konstrukcyjnych, drogowych, elektrycznych oraz hydrotechnicznych, by stworzyć funkcjonalne, estetyczne, ekonomiczne i bezpieczne budynki i infrastrukturę.

Z wielką przyjemnością zapraszamy do współpracy, gdzie Twoje marzenia o doskonałym projekcie spotykają się z naszą bogatą wiedzą i doświadczeniem. Razem stworzymy nie tylko obiekt, lecz także historię sukcesu, opartą na partnerskiej współpracy i niezwykłej kreatywności

Oferujemy:

 • Koncepcje
 • Programy Funkcjonalno-Użytkowe
 • Projekty Techniczne
 • Projekty Wykonawcze
 • Operaty Wodnoprawne
 • Karty Informacji Przedsięwzięcia
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Kosztorysy
 • Przedmiary
 • Specyfikację Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Twoje marzenie, nasza misja – razem kreujemy doskonałe projekty!

tworzymy projekty zrównoważone, inspirujące i dopasowane do Twoich potrzeb, oparte na wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w budowę lepszej przyszłości.

 • Jesteśmy zespołem, którego celem jest nie tylko stworzenie projektów, ale wcielenie w życie Twojej wizji. Dzięki naszej pasji, doświadczeniu i zaangażowaniu tworzymy niepowtarzalne rozwiązania, łącząc precyzję z kreatywnością. Wybierając nas, inwestujesz nie tylko w projekt, lecz w partnerskie podejście oparte na najwyższych standardach jakości, które przekładają się na inspirujące i wyjątkowe realizacje, oddające charakter Twojego pomysłu
   

Porozmawiajmy o współpracy

Twoja inwestycja,
NASZA REALIZACJA
Rozpocznijmy współpracę.
Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o współpracy
Budownictwo hydrotechniczne, przemysłowe, mieszkaniowe, infrastrukturalne, podwodne.
Firma
ul. Energetyków 9/113
70-656 Szczecin