Realizacje

Galeria naszych realizacji

Przykładowe realizacje

 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odtworzenie przystani na wyspie Bielawa
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Naprawa nabrzeży przy Bulwarze Beniowskiego w Szczecinie
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn. Naprawa linii brzegowej Wyspy Bielawa w Szczecinie
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania pn.: Remont alejek w Parku Żeromskiego w Szczecinie
 • Pełnienie funkcji „Kierownika Projektu” dla zadania „Budowa fundamentów w celu posadowienia masztu ze statku „Kapitan Konstanty Maciejewicz” na Bulwarze Gdyńskim” oraz posadowienia masztu
 • pełnienie funkcji kierownika kontraktu/ kierownika projektu  dla zadania w formule zaprojektuj wybuduj pn. „Przebudowa Nabrzeża Starówka”.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji: Budowa Schroniska dla Zwierząt w Szczecinie  
 • Projekt budowy ulicy Maciejkowej wraz z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi
 • Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160” realizowanego w ramach projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego
 • Inspektor nadzoru na zadaniu: Budowa Portu Jachtowego w Szczecinie w zakresie etapu Ib – część wodna. Budowa mostu – kładki pieszo-jezdnej z przęsłem zwodzonym,
 • Inspektor nadzoru na zadaniu : „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. Budowa Portu Jachtowego w miejscowości Wapnica w gminie Międzyzdroje.
 • Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie Falochronu Wschodniego w Świnoujściu
 • Rzeka Stuchowska Struga – odbudowa koryta rzeki w km 0+300 – 5+570 – Nadzór
 • Przepompownia melioracyjna Dziwnówek. Przebudowa części hydraulicznej pompowni wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej. – nadzór
 • Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las ArkońskI – pełnienie funkcji Kierownika Projektu, zadanie w formule zaprojektuj wybuduj.
 • Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości przeładunku towarów przy użyciu żurawia typu atlas 520mh na Nabrzeżu Warsztatowym w porcie w Szczecinie
 • „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkich branż dla zadania pn.: Remont Trasy Zamkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w m. Szczecin – jezdnia północna”.
 • „Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu w latach 2017-2018”
 • „Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie”
 • Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza w Szczecinie, długość dróg: 1,5km, klasa dróg L i G.
 • Budowa Centrum Logistycznego DGS Poland sp. z o.o. pn.: „Budowa Hali Magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 389, 364/36 obręb Mierzyn 1,oraz działki nr 3 obręb Skarbimierzyce gmina Dobra” – Inspektor Nadzoru
 • Budowa Portu Jachtowego w miejscowości Wapnica w gminie Międzyzdroje
 • Farma Wiatrowa Kamionka- inspektor drogowy
 • Budowa hali magazynowo-konfekcyjnej z częścią biurowo-socjalną w Łozienicy gmina Goleniów, kubatura hali 26244m3, powierzchnia użytkowa części biurowo-socjalnej 530 m2 wraz z placami i drogami wewnętrznymi.
 • Budowa drogi leśnej w leśnictwie Dąbie, obręb Wyszobór o długości 4,3 km, Modlimowo, Nadleśnictwo Resko
 • Ekspertyza  techniczna: „Wprowadzenie do użytkowania nabrzeża Postojowego zlokalizowanego w porcie w  Szczecinie na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie.
 • Ekspertyza  techniczna dotycząca zmiany sposobu cumowania statków samowyładowczych przy nabrzeżu Chorzowskim w Porcie w Szczecnie.
 • 2018 r. Ekspertyza  techniczna dotycząca zmiany sposobu użytkowania  nabrzeża Sosnowieckiego w porcie w Szczecinie. Określenie dopuszczalnych obciążeń nabrzeża od składowanego kruszywa mineralnego.
 • Koncepcja budowy stanowisk statkowych (dalbowych) na wysokości bazy paliw płynnych i materiałów chemicznych jaka ma powstać przy kanale Skolwińskim w Szczecinie.
 • Projekt architektoniczno-budowlany. Budowa zjazdu  technicznego  na   plażę  poprzez rozbudowę  ul. Świerczewskiego  i  Słonecznej  w miejscowości  Mrzeżyno.
 • 2017 r. Ekspertyza techniczna. Możliwość prowadzenia prac przeładunkowych żurawiami samojezdnymi firmy GOTTWALD typu: HMK 4406, HMK 3405, HMK 260 E na nabrzeżu WĘGIERSKIM w porcie w Szczecinie.
 • Ekspertyza techniczna dotycząca zmiany sposobu użytkowania południowego odcinka nabrzeża  Rumuńskiego z  przeładunkowego  na   przeładunkowo-remontowe w porcie Szczecinie.
 • Budynek hotelowo-handlowo-gastronomiczny z funkcją odnowy biologicznej oraz sportowo-szkoleniową w Międzyzdrojach. Międzyzdroje działki nr 70/34, 70/39 obwód 20. Projekt budowlany. Opaska brzegowa z pomostem spacerowym.
 • Przebudowa nabrzeża Chemików w porcie w Świnoujściu. Projekt budowlany i wykonawczy.
 • Ekspertyza  techniczna. Możliwość prowadzenia przeładunków  żurawiami  samojezdnymi Gottwald typu: HMK 260 E  lub HMK 3405 lub 4406 oraz żurawiem firmy Liebherr typu LHM 420 na nabrzeżu Słowackim  w  porcie w Szczecinie.
 •  Ekspertyza  techniczna. Możliwość prowadzenia przeładunków  żurawiami  samojezdnymi Gottwald typu: HMK 260 E  lub HMK 3405 lub 4406 oraz żurawiem firmy Liebherr typu LHM 420 na nabrzeżu Czeskim  w  porcie w Szczecinie.
 • Ekspertyza  techniczna. Możliwość prowadzenia przeładunków  żurawiami  samojezdnymi Gottwald typu: HMK 260 E  lub HMK 3405 lub 4406 oraz żurawiem firmy Liebherr typu LHM 420 na nabrzeżu Fińskim  w  porcie w Szczecinie.
 • Wykonanie koncepcji (branża hydrotechniczna) pn.: „Przystosowanie infrastruktury terminala promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”. Przebudowa stanowisk promowych nr 5 i nr 6”.
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego odc. II w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie”.
 •  Wykonanie koncepcji pn.: „Przebudowa nabrzeża Spółdzielczego w Kanale Dębickim w porcie w Szczecinie”.
 •  Wykonanie projektu budowlanego pn.: „Budowa grupy ostróg w Trzęsaczu”.
 • Wykonanie projektu budowlanego pn.: „Dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej przynależnej do wylotu WD33 zlokalizowanego na nabrzeżu Sosnowieckim w porcie w Szczecinie do obowiązujących wymagań prawnych. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy umocnienia brzegowego”.
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Zjazdu technicznego (posadowionego na palach) na plażę w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie  na przedłużeniu ulicy Szkolnej.
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego Zjazdu technicznego (posadowionego na palach) na plażę w nadmorskiej miejscowości Łukęcin na przedłużeniu ulicy Morskiej.
 • Wykonanie projektów i opracowań projektowych dla zadania pn.: ”Porty Zalewu Szczecińskiego – poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój”.
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Zjazd na plażę w ramach przebudowy ulicy Plażowej w Dzielnicy Nadmorskiej w Świnoujściu.”
 • Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Przebudowa zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg wzdłuż linii Wyspy Spichrzów w ramach projektu – Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga”.
 • Wykonanie opracowania projektowego pn.: „Remont częściowy nadbudowy nabrzeża Odra Stare w Stoczni Południe s.c. w Szczecinie”.
 • Wykonanie obliczeń statycznych do projektu budowlanego pn.: Rozbudowa infrastruktury portowej na nabrzeżu Górnośląskim w porcie w Szczecinie. Przedłużenie odlądowej szyny dźwignicowej dla żurawia Tukan 1500-40
 • Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Opaska brzegowa z kamieni łamanych zabezpieczająca brzegi wyspy Chełminek położonej na Zalewie Szczecińskim” , aktualizacja 06.2012 r.
 • Wykonanie proj. budowlanego i wykonawczego pn.: „Przebudowa wschodniego nabrzeża rzeki Elbląg pomiędzy ciągami ulic Mostowej i Studziennej na terenie Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu”
 • Wykonanie ekspertyzy pn.: „Ekspertyza techniczna dotyczącej sprawdzenia możliwości przeładunku towarów przy użyciu żurawi samojezdnym typu Gottwald HMK 260 E (pojedynczo lub w zespole)  na nabrzeżu Czeskim w porcie w Szczecinie”
 • Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej sprawdzenia możliwości przeładunku żurawiem samojezdnym typu LIEBHERR LHM 280 na nabrzeżu Słowackim w porcie w Szczecinie.
 • Przystań jachtowa w Niechorzu na kanale Liwia Łuża, Gmina Rewal. Projekt budowlany i wykonawczy nabrzeży Jachtowego i Technicznego oraz umocnienia brzegowego.
 • 2011 r. – Dokumentacja projektowa na odbudowę obiektów stawowych (grobli wokół stawów rybnych, ich odmulenia i odtworzenie wyposażenia) w miejscowościach Nabłotno i Janików. Województwo Lubuskie.
 • Opracowanie projektowe opaski brzegowej (z kamienia łaniego) zabezpieczającej nadmorski klif w Rewalu na odcinku od km 371,800 do km 372,600.
 • Aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Przebudowa nabrzeża Południowego w Trzebieży”.
 • Ekspertyza techniczna w zakresie określenia warunków pracy żurawi samojezdnych typu Gottwald HMK 260 E  (pojedynczo  lub  w zespole, masa żurawia 306 ton) przy przeładunku towarów na nabrzeżu Fińskim  w  porcie  Szczecin.
 • Opracowanie projektowe opaski brzegowej (z kamienia łamanego) zabezpieczającej nadmorski klif w Trzęsaczu na odcinku od km 372,820 do km 372,950.
 • Projekt budowlany i wykonawczy przejścia kolektora z deszczówką przez nabrzeże Superfosfat  na terenie przedsiębiorstwa „Fosfan” w Szczecinie.
 • Budowa budynku handlowo-gastronomicznego wraz z infrastrukturą w Międzyzdrojach przy ulicy Bohaterów Warszawy. Projekt budowlany i wykonawczy stałego zjazdu na plażę oraz opaski brzegowej.
 • Projekt budowlany i wykonawczy zejścia na plażę (żelbetowe schody na palach z platformą i pochylnią dla niepełnosprawnych) w Międzyzdrojach przy ulicy Promenada Gwiazd.
 • Projekt opaski brzegowej (z kamienia łamanego) zabezpieczającej klif w Trzęsaczu od km 373.000 do km 373.700.
 • Koncepcja przebudowy nabrzeża Czeskiego i Słowackiego (głębokość techniczna 12,5 m, głębokość dopuszczalna 13,5 m) w Porcie Szczecin.
 • Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ECEEWiZ przy ulicy Przestrzennej 19 w Szczecinie –Dąbiu. Projekt budowlany i wykonawczy obejmujący: przystań dla jachtów z pomostów i falochronów pływających, slip, umocnienie brzegowe z koszy i materacy gabionowych, roboty czerpalne.
 • Przebudowa zachodniego nabrzeża rzeki Elbląg w porcie morskim w Elblągu wzdłuż Wyspy Spichrzów w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta – rozwój funkcji turystycznych Elbląga”. Projekt budowlany i wykonawczy.  
 • Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze. Projekt budowlany obejmujący: przystań dalbową z pomostami pływającymi dla śródlądowych statków pasażerskich, basen jachtowy, slip, pomostu dojściowego do basenu jachtowego.
Twoja inwestycja,
NASZA REALIZACJA
Rozpocznijmy współpracę.
Skontaktuj się z nami
Porozmawiajmy o współpracy
Budownictwo hydrotechniczne, przemysłowe, mieszkaniowe, infrastrukturalne, podwodne.
Firma
ul. Energetyków 9/113
70-656 Szczecin