ECORAM
INŻYNIERIA WODNA I LĄDOWA
Twoja inwestycja budowlana w rękach najlepszych profesjonalistów
ECORAM
INŻYNIERIA WODNA I LĄDOWA
Twoja inwestycja budowlana w rękach najlepszych profesjonalistów
ECORAM
INŻYNIERIA WODNA I LĄDOWA
Twoja inwestycja budowlana w rękach najlepszych profesjonalistów

CO OFERUJEMY?ECORAM oferuje kompleksową obsługę inwestycji inżynierii lądowej, wodnej oraz drogowej. Proponujemy profesjonalne usługi zaczynając od fazy koncepcyjnej, poprzez fazę projektową, etap wykonawstwa i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, aż do rozliczenia rzeczowo-finansowego danej inwestycji.

Projektowanie

 • Projekty koncepcyjne przedsięwzięć inżynierii wodnej
 • Programy funkcjonalno – użytkowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Specyfikacja Techniczne Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Zwolnienia z zakazu zabudowy na obszar szczególnego zagrożenia powodziowego
 • Operaty i zgłoszenia wodnoprawne
 • Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót
 • Ekspertyzy techniczne

Wykonawstwo

 • Opracowanie Programów Organizacji Robót i Zapewnienia Jakośc;
 • Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót
 • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym w imieniu Wykonawcy;
 • Optymalizacja kosztów budowy
 • Przygotowanie TER
 • Opracowanie Programów Organizacji Robót i Zapewnienia Jakośc;​
 • Opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót
 • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym w imieniu Wykonawcy;
 • Optymalizacja kosztów budowy
 • Przygotowanie TER

Konsulting

 • Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego dla inwestycji
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
 • Doradztwo techniczne i prawne w zakresie procesu inwestycyjnego dla inżynierii wodnej
0

ILOŚĆ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI

0

UZYSKANE POZWOLENIA NA REALIZACJĘ

0

ILOŚĆ INWESTYCJI W TOKU